யுத்த நினைவு இடிப்பு தொடர்பாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் முன் பதட்டமான சூழ்நிலை பதிவாகியுள்ளது

யுத்த நினைவு இடிப்பு தொடர்பாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் முன் பதட்டமான சூழ்நிலை பதிவாகியுள்ளது

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் முல்லிவைக்கல் நினைவுச்சின்னம் இடிக்கப்பட்டு, இப்பகுதியில் பதட்டமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த உத்தாயன் செய்தித் தளம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நினைவுச்சின்னம் முதன்முதலில் 2019 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டது, போர் முடிவடைந்த 10 ஆண்டு நிறைவையொட்டி. “இன்று பிற்பகல் யாழ்ப்பாண…